Budowa nowego odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 mm, MOP 6,0 MPa

                                                                                                                      I N F O R M A C J A

         Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) informuję o wydaniu decyzji z dnia 22.06.2018r., Nr 17/18, znak: I-V.7840.1.7.2018, o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„Budowa nowego odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 mm, MOP 6,0 MPa o długości około 555 m, elementu gazociągu przesyłowego DN700 MOP 6,0 MPa relacji Jarosław – Sędziszów (sieci gazowej przesyłowej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 9 z późn. zm.) realizowane w ramach zadania pn.: „Wykonanie nowego przekroczenia gazociągiem DN700, MOP 6,0 MPa pod dnem rzeki Wisłok w Rzeszowie ”, na działkach:

 • nr ewid. 2523/1, obręb ewid. 0216 Staromieście, jedn. ewid. 186301_1 Rzeszów,
 • nr ewid. 2528/1, obręb ewid. 0216 Staromieście, jedn. ewid. 186301_1 Rzeszów,
 • nr ewid. 2539, obręb ewid. 0216 Staromieście, jedn. ewid. 186301_1 Rzeszów,
 • nr ewid. 2540, obręb ewid. 0216 Staromieście, jedn. ewid. 186301_1 Rzeszów,
 • nr ewid. 2541, obręb ewid. 0216 Staromieście, jedn. ewid. 186301_1 Rzeszów,
 • nr ewid. 2542, obręb ewid. 0216 Staromieście, jedn. ewid. 186301_1 Rzeszów,
 • nr ewid. 2545, obręb ewid. 0216 Staromieście, jedn. ewid. 186301_1 Rzeszów,
 • nr ewid. 813, obręb ewid. 0217 Pobitno, jedn. ewid. 186301_1 Rzeszów,
 • nr ewid. 1056, obręb ewid. 0217 Pobitno, jedn. ewid. 186301_1 Rzeszów,
 • nr ewid. 1057, obręb ewid. 0217 Pobitno, jedn. ewid. 186301_1 Rzeszów,
 • nr ewid. 1058, obręb ewid. 0217 Pobitno, jedn. ewid. 186301_1 Rzeszów,
 • nr ewid. 1065/2, obręb ewid. 0217 Pobitno, jedn. ewid. 186301_1 Rzeszów,
 • nr ewid. 1069, obręb ewid. 0217 Pobitno, jedn. ewid. 186301_1 Rzeszów,
 • nr ewid. 1070, obręb ewid. 0217 Pobitno, jedn. ewid. 186301_1 Rzeszów,
 • nr ewid. 1071, obręb ewid. 0217 Pobitno, jedn. ewid. 186301_1 Rzeszów,
 • nr ewid. 1072, obręb ewid. 0217 Pobitno, jedn. ewid. 186301_1 Rzeszów,
 • nr ewid. 1073/1, obręb ewid. 0217 Pobitno, jedn. ewid. 186301_1 Rzeszów,
 • nr ewid. 1151, obręb ewid. 0217 Pobitno, jedn. ewid. 186301_1 Rzeszów,
 • nr ewid. 1159, obręb ewid. 0217 Pobitno, jedn. ewid. 186301_1 Rzeszów.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×