informacja o decyzji pozwolenia na budowę magazynu asfaltu i emulsji asfaltowych na działkach nr ewid. 661 i 662 obręb 0005 Knapy, na terenie miasta i gminy Baranów Sandomierski, na terenie kolejowym zamkniętym

I N F O R M A C J A

 

         Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) informuję o wydaniu decyzji z dnia 7.12.2017r., Nr 52/17, znak: I-V.7840.2.48.2017, o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa magazynu asfaltu i emulsji asfaltowych na działkach nr ewid. 661 i 662 obręb 0005 Knapy, na terenie miasta i gminy Baranów Sandomierski, na terenie kolejowym zamkniętym”.

       Z jej treścią oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, pokój 563, V piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×