Informacja o o wydaniu decyzji z dnia 19 grudnia 2019 r., znak: N-VIII.7820.1.3.2019 zmieniającej decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 27 września 2010 r., znak: I.X-7119-1/1/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi krajowej Nr 4 (E-40) Jędrzychowice – Korczowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi odc. Łańcut – Głuchów km 613+767,30 do 619+589,86”