Informacja o pozowoleniu na budowę progu piętrzącego na rzece San wraz z instalacjami kontrolno-pomiarowymi w elektrociepłowni Stalowa Wola

Zgodnie z art. 72 ust 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) informuję o wydaniu decyzji z dnia 25.05.2012 r., Nr 25/2012 znak: I.IX.7840.1.89.2011 o pozwoleniu na budowę  dla zamierzenia budowlanego pn: „Budowa progu piętrzącego na rzece San wraz z instalacjami kontrolno-pomiarowymi w ramach przedsięwzięcia polegającego na budowie bloku gazowo-parowego w elektrociepłowni Stalowa Wola S.A., zlokalizowanego na terenie działek o nr ewid.:1/2 obręb 4 – Zasanie, 2729/5 obręb 3 – Centrum, jednostka ewidencyjna Stalowa Wola”.

       Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw architektury  i budownictwa w Tarnobrzegu  ul. 1 Maja 4 pok.811, w godzinach pracy urzędu.

Historia zmian:

  • 15 czerwca 2012, godz. 13:06, użytkownik: Danuta Maziarz

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×