informacja o pozwoleniu na budowę mijanki, przebudowa peronu wraz z infrastrukturą towarzyszącą i przebudową przepustów w Majdanie Królewskim

I N F O R M A C J A

 

         Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) informuję o wydaniu decyzji z dnia14.12.2017r., Nr 47/17, znak: I-V.7840.2.41.2017, o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa mijanki, przebudowa peronu wraz z infrastrukturą towarzyszącą i przebudową przepustów w Majdanie Królewskim w ramach zadania pn.: „Prace na linii kolejowej nr 71 Ocice – Rzeszów” na działce nr ewid. 659 obręb Huta Komorowska oraz nr ewid. 1568 obręb Majdan Królewski na terenie gminy Majdan Królewski, na terenie kolejowym zamkniętym.

       Z jej treścią oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, pokój 563, V piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×