informacja o wydanej decyzji „Budowa i przebudowa stacji Rzeszów Główny – etap II”

I N F O R M A C J A

 

         Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081) informuję o wydaniu decyzji z dnia  13.11.2018r., nr 36/18, znak: I-V.7840.7.19.2018, o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa i przebudowa stacji Rzeszów Główny – etap II Rzeszów Główny, etap III Rzeszów Główny – strona wschodnia” na działkach nr ewid.: 99/38, 99/12, 99/13, 99/14, 99/15 obręb 207 Śródmieście oraz  2 obręb 218 Wilkowyja Pn na terenie miasta Rzeszowa na terenie kolejowym zamkniętym oraz na działkach 333/2, 336/2, 336/3, 393 obręb 207 Śródmieście oraz 1/1 obręb 218 Wilkowyja Pn na terenie miasta Rzeszowa na obszarze kolejowym.

       Z jej treścią oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, pokój 349a,
III piętro, w godzinach pracy Urzędu.

 

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×