Informacja o wydanej decyzji na budowę: zbiornika retencyjnego o powierzchni 2,60 ha, czaszy zbiornika, czołowej zapory ziemnej, mnicha monolitycznego typ MNn-4, wykonanie rowu opaskowego w m. Górno

I N F O R M A C J A

 

            Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 353), informuję o wydaniu decyzji z dnia 26.07.2016r. znak: I-X.7840.1.21.2016 o pozwoleniu na budowę dla zadania pn.: „Budowa zbiornika retencyjnego o powierzchni 2,60 ha wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi obejmująca: budowę czaszy zbiornika, budowę czołowej zapory ziemnej, budowę mnicha monolitycznego typ MNn-4, ubezpieczenie elementami betonowymi rowu na odpływie ze zbiornika oraz dopływie (w obrębie czaszy), wykonanie rowu opaskowego”, na działkach nr ewid. 2411 i 2449 w miejscowości Górno, obręb Górno, jedn. ewid. Sokołów Młp. obszar wiejski.

             Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 349A, III piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

  • 2 sierpnia 2016, godz. 11:11, użytkownik: Danuta Maziarz
Pokaż wszystkie

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×