Informacja o wydanej decyzji na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pn.: Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły na odcinku wału (Sekcja I) oraz rozbudowa prawego wału rzeki San na terenie gminy Gorzyce i gm. Radomyśl

I N F O R M A C J A

         Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1405), informuję o wydaniu decyzji Nr 4/2017 z dnia 10.11.2017 r. znak: I-V.7820.1.5.2017 o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pn.: Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 286+816 – 279+416 na odcinku wału 0+000 – 7+205 (Sekcja I) oraz rozbudowa prawego wału rzeki San w km 0+239 – 2+276 na odcinku wału 0+000 – 2+193 (Sekcja SAN) wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, w ramach zadania pn.: „Wisła Etap 2 – Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły na dł. 13,959 km, prawego wału rzeki San na dł. 2,193 km oraz lewego wału rzeki Łęg na dł. 0,112 km, na terenie gm. Gorzyce i gm. Radomyśl nad Sanem, woj. podkarpackie”,

Sekcja I – prawy wał rzeki Wisły w km 286+816 – 279+416 na odcinku 0+000-7+205, Gmina Radomyśl nad Sanem, powiat Stalowowolski,

Sekcja SAN – prawy wał rzeki San na odcinku 0+000 – 2+193 rzeki San w km 0+239 – 2+276.

     Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 564,
V piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×