Informacja o wydanej decyzji Nr 21/2019 z dnia 31.12.2019 r., znak: I-XI.7840.5.2.2019 o pozwoleniu na budowę dwustronnego kątowego zespołu zaporowo-upustowego DN 300/100, MOP=5,5MPa relacji Strachocina-Warzyce w m. Krosno wraz z likwidacją podziemnego kurka kulowego.