Informacja o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowe gazociągu DN50 PN63 o długości 940 m od odwiertu Kuryłówka 7 do węzła redukcyjno-pom. odw. K-7 – przekroczenie drogi woj.relacji Naklik – Leżajsk – Łańcut – Dylągówka – Szklary w m. Kuryłówka

I N F O R M A C J A

 

                   Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 353), informuję o wydaniu decyzji z dnia 19.10.2016r. znak: I-X.7840.1.28.2016 o pozwoleniu na budowę dla zadania pn.: „Budowa gazociągu DN50 PN63 o długości 940 m od odwiertu Kuryłówka 7 do istniejącego węzła redukcyjno-pomiarowego odw. K-7 – przekroczenie drogi wojewódzkiej nr 877 relacji Naklik – Leżajsk – Łańcut – Dylągówka – Szklary w km 8+909 w miejscowości Kuryłówka”, w ramach zadania pn.: „Budowa gazociągu od odwiertu K-7 do OZG Kuryłówka”, na działce nr 3157 obręb Kuryłówka, jedn. ewid. Kuryłowka.

               Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 349A,
III piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×