Informacja o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycję pn.: „Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 988 relacji Babica – Warzyce w km 8+200 oraz 8+825 w miejscowości Zaborów, gm. Czudec”