Informacja o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej dla obszaru Garbarze w Jarosławiu z przerzutem ścieków przez rzekę San i podłączeniem do miejskiej sieci kanalizacyjnej, w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Bełżec w km 2+362