Informacja o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowe odc. kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej, na terenie Gminy Tuszów Narodowy, na terenie kolejowym zamkniętym

 

I N F O R M A C J A

 

            Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oceanach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 j.t.) informuję o wydaniu decyzji z dnia 14.06.2016r. Nr 18/16, znak: I-X.7840.2.11.2016, o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej, na działce nr ewid. 211 obręb 99 Tuszów Mały, na terenie Gminy Tuszów Narodowy, na terenie kolejowym zamkniętym.”

          Z jej treścią oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, pokój 604, VI piętro, w godzinach pracy Urzędu.

 

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×