Informacja o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę odc. sieci kanalizacji sanitarnej w m. Olchowa na terenie zamkniętym.

 

I N F O R M A C J A

 

               Zgodnie z art. 72. ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.) informuje o wydaniu decyzji z dnia 12.05.2015r. Nr 23/2015, znak I-X.7840.2.14.2015, o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej na dz. nr ewid. 487 obręb Olchowa, na terenie gminy Iwierzyce, linia kolejowa nr 91 Kraków Główny Osobowy – Medyka, km 136.835.” /teren kolejowy zamknięty/.

            Z jej treścią oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, pokój 228, II piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×