Informacja o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec w km 25+072 w miejscowości Lipina