informacja o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę Umocnienie koryta rzeki Trzebośnica betonowymi płytami ażurowymi na wlocie i wylocie mostu w km 142.277 linii nr 068 Lublin – Przeworsk

 

I N F O R M A C J A

         Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) informuję o wydaniu decyzji z dnia 21.02.2018r., Nr 2/18, znak: I-V.7840.11.3.2018, o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Umocnienie koryta rzeki Trzebośnica betonowymi płytami ażurowymi na wlocie i wylocie mostu w km 142.277 linii nr 068 Lublin – Przeworsk (początek umocnienia w osi rzeki – km rzeki 4+651, koniec umocnienia w osi rzeki – km rzeki 4+690) realizowanego w ramach zadania: „Wykonanie dokumentacji na budowę mostu stalowego w km 142.277 oraz dobudowę toru nr 2  linii nr 068 Lublin – Przeworsk wraz z budową urządzeń branży automatyki, teletechniki i energetyki” na działkach nr ewid. 590/1 i 590/2 na terenie miasta i gminy Nowa Sarzyna.

       Z jej treścią oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, pokój 349A, III piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×