Informacja o wydanej decyzji o pozwoleniu na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl – Dubiecko – Bachórz – Domaradz od km 36+130,80 do km 36+173,30 w związku z budową mostu na potoku Cygański w km 36+150 wraz z rozbiórką istniejącego przepustu, budową i rozbiórką tymczasowego mostu objazdowego wraz z dojazdami oraz budową niezbędnej infrastruktury technicznej w miejscowości Bachórzec