Informacja o wydanej decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji drogowej rozbudowy autostrady A-4 Tarnów-Dębica poprzez budowę stawów kompensacyjnych nr 1, 2 i 4.

              Na podstawie art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)

WOJEWODA PODKARPACKI

INFORMUJE 

o wydaniu na rzecz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów, decyzji z dnia 21.07.2015 r., znak: I-X.7820.1.15.2013, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa pasa drogowego realizowanego na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 8.06.2010 r., znak: I.X-7119-1-3/10, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa Autostrady A-4 na odcinku: Tarnów węzeł „Krzyż” – węzeł „Dębica Pustynia” km 502+796,97 – km 537+550 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” polegająca na budowie stawów kompensacyjnych nr 1-5 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”, obejmującej budowę stawów kompensacyjnych nr 1, 2 i 4. 

            Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz opinią Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, można zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, VII piętro, pokój 703, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×