Informacja o wydanej decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji pn.: Budowa sieci wodociągowej, sanitarnej i elektrycznej w pasie autostrady A4 w miejscowości Rogoźnica

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) informuję o wydaniu dla Gminy Głogów Młp., ul. Rynek 1, 36-060 Głogów Młp., decyzji Nr 32/17 z dnia 26.10.2017 r. znak:I-VI.7840.1.21.2017 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej, sanitarnej i elektrycznej w pasie autostrady A4 km 571+979 oraz w km 572+241 w miejscowości Rogoźnica”, na działce nr ewid. 1247 obr. 0008 Rogoźnica, jedn. ewid. Głogów Młp. – obszar wiejski, w ramach zadania pn. „Uzbrojenie terenu zabudowy produkcyjno-usługowo– magazynowo – składowej w m. Rogoźnica”.

Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 349 A, III piętro w godzinach pracy Urzędu.

 

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×