Informacja o wydanej decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych – budowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w m.: Zawierzbie, Żyraków, na terenie gm. Żyraków

I N F O R M A C J A

 

            Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 1235), informuję o wydaniu decyzji z dnia 26.09.2014r. znak: I-X.7820.3.1.2014 o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pn.: „Budowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 55+150 – 55+600 w miejscowościach: Zawierzbie, Żyraków, na terenie gminy Żyraków, województwo podkarpackie wraz z obiektami związanymi z nim funkcjonalnie”, w ramach zadania pn.: „Budowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 53+800 – 55+600 w miejscowościach: Zawierzbie, Żyraków, na terenie gminy Żyraków, woj. podkarpackie – etap II”, na rzecz Województwa Podkarpackiego.

            Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 349A, III piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×