Informacja o wydanej decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pn.: Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły

I N F O R M A C J A

 

          Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1405), informuję o wydaniu decyzji Nr 2/2017 z dnia 05.09.2017 r. znak: I-V.7820.1.2.2017 o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pn.: „Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 278+750 – 273+650 na odcinku wału 0+000 – 4+889 (Sekcja II) wraz z budową odcinka przejściowego o długości 51 m, rozbiórką budynku oraz infrastrukturą towarzyszącą” w ramach zadania pn.: „Wisła Etap 2 – Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły na dł. 13,959 km, prawego wału rzeki San na dł. 2,193 km oraz lewego wału rzeki Łęg na dł. 0,112 km, na terenie gm. Gorzyce i gm. Radomyśl nad Sanem, woj. podkarpackie” Sekcja II – prawy wał rzeki Wisły w km 278+750 – 273+650 na odcinku 0+000 – 4+889, Gmina Gorzyce, powiat tarnobrzeski.  

         Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 564, V piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×