Informacja o wydanej decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych: rozbudowa prawego wału rzeki Wisły i rozbudowa lewego wału rzeki Łęg na terenie gm. Gorzyce i gm. Radomyśl nad Sanem

I N F O R M A C J A

 

      Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1405), informuję o wydaniu decyzji Nr 3/2017 z dnia 25.09.2017 r. znak: I-V.7820.1.4.2017 o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pn.: „Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 273+783 – 271+806 na odcinku wału 0+000 – 1+865 oraz rozbudowa lewego wału rzeki Łęg w km 0+770 – 0+900 na odcinku wału 0+000 – 0+112 (Sekcja III) wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w ramach zadania pn.: „Wisła Etap 2 – Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły na dł. 13,959 km, prawego wału rzeki San na dł. 2,193 km oraz lewego wału rzeki Łęg na dł. 0,112 km, na terenie gm. Gorzyce i gm. Radomyśl nad Sanem, woj. podkarpackie”

Sekcja III – prawy wał rzeki Wisły w km 273+783 – 271+806, na odcinku 0+000 – 1+865, Gmina Gorzyce,

– lewy wał rzeki Łęg w km 0+770 – 0+900 rzeki Łęg, na odcinku 0+000 – 0+112, Gmina Gorzyce.

      Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 564, V piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×