Informacja o wydanej decyzji o pozwoleniu na realizację w zakresie budowli przeciwpowodziowych poprawy warunków przepływu wód wezbraniowych w m. Zawierzbie.

 

I N F O R M A C J A 

         

              Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z 2008r.) informuję o wydaniu decyzji z dnia 27.06.2013r. znak: I-X.7820.3.3.2013 o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pn.: „Poprawa warunków przepływu wód wezbraniowych poprzez rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych w km 54+860 – 55+150 rzeki Wisłoki (w km lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki 0+000 – 0+090) w miejscowości Zawierzbie” w ramach zadania pn.: „Budowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 53+800 – 55+600 w miejscowościach: Zawierzbie, Żyraków, na terenie gminy Żyraków, województwo podkarpackie wraz z obiektami związanymi z nim funkcjonalnie”.

             Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 349A, III piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

  • 25 lipca 2013, godz. 16:02, użytkownik: Danuta Maziarz
Pokaż wszystkie

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×