Informacja o wydanej decyzji o pozwoleniu na realizację w zakresie budowli przeciwpowodziowych rozbudowy i przeciwfiltracyjnego zabezpieczenie lewego wału rzeki San

I N F O R M A C J A 

        Zgodnie z art. 72 ust 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) informuję o wydaniu decyzji z dnia 10.07.2013 r. Nr 2/13, znak: I-IX.7820.3.1.2013 o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pn: „San II – rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewego wału rzeki San w km 4+438 – 9+390, na długości 4,952 km, na terenie gminy Zaleszany”.

        Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw architektury i budownictwa w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4 pok.210, w godzinach pracy urzędu.

Historia zmian:

  • 30 lipca 2013, godz. 14:43, użytkownik: Danuta Maziarz

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×