Informacja o wydanej decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę i budowę wiaduktów kolejowych w ramach modernizacji (przebudowy) linii kolejowej nr 91 Kraków Osobowy – Medyka, na szlaku Przeworsk – Jarosław w m Rozbórz, Ujezna, Pełkinie, Jarosław, Wierzbna

I N F O R M A C J A

             Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oceanach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 j.t.) informuję o wydaniu decyzji z dnia 01.06.2016r. Nr 16/16, znak: I-X.7840.2.13.2016, o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbiórka i budowa  wiaduktów kolejowych w km: 197.628, 198.655,  199.220,  200.259,  203.289,  204.093,  204.622 w ramach modernizacji (przebudowy) linii kolejowej nr 91 Kraków Osobowy – Medyka, na szlaku Przeworsk – Jarosław na dz. nr ewid. 2577/1 obręb Rozbórz, nr ewid. 892 obręb Ujezna, dz. nr ewid. 2654/1 obręb Pełkinie, dz. nr ewid. 984 obręb Jarosław, dz. nr ewid. 441, 442, 439 obręb Wierzbna”.

             Z jej treścią oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, pokój 604, VI piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×