Informacja o wydanej decyzji o pozwoleniu na rozbudowę z przebudową linii kolejowej E30/C-E30, odc. Kraków – Rzeszów, szlak Dębica – Ropczyce.

I N F O R M A C J A

 

         Zgodnie z art. 95. ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oceanach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.) informuję o wydaniu decyzji z dnia 10.09.2014r. Nr 54/14, znak: I-X.7840.2.7.2014, o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa z przebudową linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków – Rzeszów, szlak Dębica – Ropczyce (od km 111.500 do km 122.100)

na działkach nr ewid.:

Obręb: 1 Dębica: 742/63

Obręb: 2 Dębica: 810/51, 810/33

Obręb: 3 Dębica: 111/1, 108

Obręb: Nagawczyna: 867/15

Obręb: Pustynia: 615/2

Obręb: Zawada: 25/3, 14/4, 1145/2, 1129/4, 53/4, 53/6, 50/3, 41/12, 1039/7, 41/15, 1039/8, 25/6, 1145/1

Obręb: Lubzina: 303, 369/1, 371/5, 100/1, 106/1, 112/1, 431/12, 432/1, 486/4, 487/3, 488/1, 192/1, 204/1, 598/4, 598/6, 302/1, 631/1, 104, 105/1, 370, 113, 114, 115, 116, 193, 194, 207, 430, 485, 263, 625, 297, 633, 405

Obręb: Brzezówka: 270, 339/1, 34/1, 33/1, 32/1, 31/1, 64/1, 332/1, 331/1, 311/4, 310/3, 309/3 308/1, 66/3, 72/1, 71, 83, 84, 111/5, 271/4, 69, 70, 73, 390/1, 486, 175/2, 111/3.

            Z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 21.08.2014r., znak: WOOŚ.4241.16.2014.AH-17 i opinią Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie znak:SNZ.9020.7.15.2014.BW z dnia 23.07.2014r., można zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 228 w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

  • 15 września 2014, godz. 14:39, użytkownik: Danuta Maziarz

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×