Informacja o wydanej decyzji o pozwoleniu na rozbudowę z przebudową linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków Rzeszów, część szlaku Grabiny – Dębica linii nr 91

I N F O R M A C J A

             Zgodnie z art. 95. ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oceanach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.) informuję o wydaniu decyzji z dnia 05.08.2014r. Nr 46/14, znak: I-X.7840.2.61.2013, o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa z przebudową linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków Rzeszów, część szlaku Grabiny – Dębica od km 108.100 do km 109.200 linii nr 91″ w ramach zadania inwestycyjnego: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków – Medyka – granica państwa, na odcinku Tarnów – Dębica w km 80,200 – 111,500 w ramach projektu: „Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III”.

            Z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 16.07.2014r., znak: WOOŚ.4241.7.2014.AH-20 i opinią Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie znak:SNZ.9020.7.12.2014.BW z dnia 17.06.2014r., można zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 228 w godzinach pracy Urzędu.

 

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×