Informacja o wydanej decyzji o pozwoleniu na rozbudowę z przebudową linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków – Rzeszów, Szlak Sędziszów Małopolski – Trzciana linii kolejowej nr 91

I N F O R M A C J A 

            Zgodnie z art. 95. ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oceanach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.) informuję o wydaniu decyzji z dnia 12.08.2014r. Nr 49/14, znak: I-X.7840.2.17.2014, o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Rozbudowa z przebudową linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków – Rzeszów, Szlak Sędziszów Małopolski – Trzciana od km 133.600 do km 142.400 linii kolejowej nr 91 „Etap II – Budowa linii potrzeb nietrakcyjnych”.

            Z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 21.07.2014r., znak: WOOŚ.4241.13.2014.AH-17 i opinią Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie znak:SNZ.9020.7.9.2014.AL z dnia 23.06.2014r., można zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 228 w godzinach pracy Urzędu.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×