Informacja o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji budowy hali obsługowo-remontowej z suwnicą o udźwigu 30 t w kompleksie wojskowym przy ul. Krakowskiej w Rzeszowie

I N F O R M A C J A

 

 

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353) informuję o wydaniu decyzji z dnia 9 maja 2016 r., Nr 1/2/16, znak: I-IV.746.1.2.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przedsięwzięcie pn.: Budowa hali obsługowo-remontowej z suwnicą o udźwigu 30 t w kompleksie wojskowym przy ul. Krakowskiej w Rzeszowie wraz z niezbędną infrastrukturą, na działkach nr ewid.: 409/1, 409/2, 409/3 obręb 214 Staroniwa II, na terenie wojskowym zamkniętym.

        Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15 w pok. 605 Wydziału Infrastruktury, w godzinach pracy Urzędu

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×