Informacja o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Budowa lądowiska dla śmigłowców „Maziarnia” w Nowej Dębie

I N F O R M A C J A

        Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.) informuję o wydaniu decyzji z dnia 12 stycznia 2016 r., Nr 1/10/15, znak: I-IV.746.1.10.2015o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przedsięwzięcie pn.: „Budowa lądowiska „Maziarnia” oraz linii kablowej SN 15 kV, na działkach nr ewid.: 4025/1, 4051/1, 4052/1, 4025/2, 4051/2, 4059, 4058, 4065 obręb 0004 Krzątka, na terenie gminy Majdan Królewski oraz 1325/1 obręb 0007 Dęba, na terenie miasta i gminy Nowa Dęba, na terenie wojskowym zamkniętym, w ramach zadania pn.: „Budowa lądowiska dla śmigłowców „Maziarnia” w Nowej Dębie”.
     Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15 w pok. 605 Wydziału Infrastruktury, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×