Informacja o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowa wiaduktu masywnego w m. Komańcza

I N F O R M A C J A

      Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.) informuję o wydaniu decyzji z dnia 26 lutego 2015 r., Nr 2/51/14, znak: I-IV.746.2.51.2014o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przedsięwzięcie pn.: „Budowa wiaduktu masywnego w km 34.263 linii nr 107 Nowy Zagórz – Łupków, na działkach nr ewid.: 503/3 i 502 obręb Komańcza, na terenie gminy Komańcza, na terenie kolejowym zamkniętym”
      Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15 w pok. 605 Wydziału Infrastruktury, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

  • 1 lipca 2015, godz. 11:53, użytkownik: Renata Mytych-Leszega

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×