Informacja o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowy odc. kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej na terenie gminy Tuszów Narodowy, na terenie kolejowym zamkniętym

 

I N F O R M A C J A

 

          Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.) informuję o wydaniu decyzji z dnia 17 listopada 2015 r., Nr 2/43/15, znak: I-IV.746.2.43.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przedsięwzięcie pn.: Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej, na działce nr ewid. 211 obręb 99 Tuszów Mały, na terenie gminy Tuszów Narodowy, na terenie kolejowym zamkniętym

       Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15 w pok. 605 Wydziału Infrastruktury, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×