Informacja o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowy odcinków sieci wodociągowej wraz z kanalizacją sanitarną, m.Boguchwała

                  I N F O R M A C J A

   Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.) informuję o wydaniu decyzji z dnia 21 kwietnia 2015 r., Nr 2/5/15, znak: I-IV.746.2.5.2015o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przedsięwzięcie pn.: „Budowa odcinków sieci wodociągowej wraz z kanalizacją sanitarną, na działce nr ewid. 696/26 obręb 0001 Boguchwała, na terenie miasta i gminy Boguchwała, na terenie kolejowym zamkniętym, w ramach inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Boczna Techniczna w Boguchwale”
   Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15 w pok. 605 Wydziału Infrastruktury, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

  • 1 lipca 2015, godz. 12:03, użytkownik: Renata Mytych-Leszega

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×