Informacja o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę odcinka kanalizacji sanitarnej na terenie gm. Iwierzyce

I N F O R M A C J A 

 

            Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.) informuję o wydaniu decyzji z dnia 17 kwietnia 2014 r. Nr 2/11/14 znak: I-IV.746.2.11.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przedsięwzięcie pn.: „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej na działce nr ewid. 487 obręb Olchowa, na terenie gminy Iwierzyce, na terenie kolejowym zamkniętym”.

            Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15 w pok. 605 Wydziału Infrastruktury, w godzinach pracy Urzędu.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×