Informacja o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przedsięwzięcie pn.: „Budowa wiaduktów linii kolejowej nr 106 na terenie miasta i gminy Boguchwała, na terenie kolejowym zamkniętym

I N F O R M A C J A

 

      Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) informuję o wydaniu decyzji z dnia 21 września 2017 r., Nr 2/26/17, znak: I-V.746.2.26.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przedsięwzięcie pn.:

Budowa wiaduktów w km 10.163 i 11.349 linii kolejowej nr 106, na działkach nr ewid.: 696/32 obręb 0001 Boguchwała i 1699/1 obręb 0003 Lutoryż, na terenie miasta i gminy Boguchwała, na terenie kolejowym zamkniętym, w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 106 na odcinku Boguchwała – Czudec” .

 

Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15 w pok. 566 Wydziału Infrastruktury, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

  • 26 września 2017, godz. 11:52, użytkownik: Danuta Maziarz
Pokaż wszystkie

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×