Informacja o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji – rozbudowa z przebudową linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków – Rzeszów, etap III, Przetarg 2.1 szlak Wola Rzędzińska -Czarna Tarnowska linii nr 91

INFORMACJA 

            Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.), informuję o wydaniu decyzji z dnia 6 października 2014r. znak: I-X.7820.5.3.2014, o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn. . „Rozbudowa z przebudową linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków – Rzeszów, etap III, Przetarg 2.1 szlak Wola Rzędzińska -Czarna Tarnowska od km 91.070 (od granicy województwa) do km 98.400 linii nr 91 – na odcinku od km 91.070 (od granicy województwa) do km 91.165, od km 92.383 do km 95.552 oraz od km 96.207 do km 96.664”, realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków – Medyka – granica Państwa, na odcinku Tarnów – Dębica w km 80.200 – 111.500 w ramach Projektu: „Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III”.

            Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 349a, III piętro, w godzinach pracy Urzędu.

            Ponadto z w/w decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Czarna, ul. Dworcowa 6.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×