Informacja o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej rozbudowy i przebudowy linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków – Rzeszów, etap III, Przetarg 2.1 Szlak Czarna Tarnowska – Grabiny.

          Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)

 

WOJEWODA PODKARPACKI

INFORMUJE

 

o wydaniu decyzji z dnia 1 października 2014 r., znak: I-X.7820.5.1.2014, o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków – Rzeszów, etap III, Przetarg 2.1 Szlak Czarna Tarnowska – Grabiny od km 99.900 do km 105.450 linii 91”, realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków – Medyka – granica Państwa, na odcinku Tarnów – Dębica w km 80.200 – 111,500
w ramach Projektu: „Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III”, dla PKP Polskich Linii Kolejowych Spółki Akcyjnej, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa.

           Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 703, VII piętro, w godzinach pracy Urzędu.

          Ponadto z ww. decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Czarna, ul. Dworcowa 6, 39-215 Czarna.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×