Informacja o wydanej decyzji o zezwoleniu na budowę Autostrady A-4 na odcinku: Tarnów węzeł „Krzyż” – węzeł „Dębica Pustynia”

Na podstawie art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)

 

WOJEWODA PODKARPACKI

INFORMUJE

 

o wydaniu na rzecz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków, decyzji z dnia 3.12.2014 r., znak: I-X.7820.1.7.2014, o zmianie decyzji z dnia 8.06.2010 r., znak: I.X-7119-1-3/10, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa Autostrady A-4 na odcinku: Tarnów węzeł „Krzyż” – węzeł „Dębica Pustynia” km 502+796,97 – km 537+550 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”, w części dotyczącej:

– ekranów akustycznych,

osłon przeciwolśnieniowych na dojazdach do obiektów mostowych,

– ogrodzenia autostrady.

 

Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym postanowieniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, uzgadniającymi warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia oraz opinią Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz opinią Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, można zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, VII piętro, pokój 703, w godzinach pracy Urzędu.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×