Informacja o wydanej decyzji o zezwoleniu na budowę drogi woj. połączenie drogi ekspres. S-19 węzeł Rzeszów Południe (Kielanówka) bez węzła z drogą kr. nr 19 w ciągu ul. Podkarpackiej

INFORMACJA

 

         Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), informuję o wydaniu decyzji z dnia 18 lipca 2016 r., znak: I-X.7820.1.4.2016, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi wojewódzkiej od km 0+019,11 do km 3+457,29 – połączenie drogi ekspresowej S-19 węzeł Rzeszów Południe (Kielanówka) bez węzła z drogą krajową nr 19 w ciągu ul. Podkarpackiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi, w ramach dwóch zadań inwestycyjnych pn.:

Zadanie nr 1: Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie),

Zadanie nr 2: Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19”, dla Prezydenta Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów.

          Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 313, III piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Ponadto z ww. decyzją można zapoznać się w Urzędzie Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów oraz w Urzędzie Miejskim w Boguchwale, ul. Doktora Tkaczowa 134, 36-040 Boguchwała.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×