Informacja o wydanej decyzji powolenia na budowę trzech zbiorników retencyjnych w układzie kaskadowym w obr. Lipa.

I N F O R M A C J A

 

            Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późniejszymi zmianami), informuję, że w dniu 25 lipca 2014 r. wydana została na rzecz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dynów decyzja, Nr 51/2014, znak: I-VIII.7840.1.54.2014 o pozwoleniu na budowę trzech zbiorników retencyjnych w układzie kaskadowym wraz z przelewami i obiektami towarzyszącymi na działce nr ewid. gr. 265/2 w obrębie ewid. Nr 0017 Lipa.

          Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie – Oddziale Architektury i Budownictwa w Przemyślu ul. Wodna 13 pok. 12b, w godzinach pracy urzędu.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×