Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowę drogi kr. Lublin -Rzeszów oraz mostu w m. Nowa Wieś

 

INFORMACJA 

            Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z 2008r.) informuję o wydaniu decyzji z dnia 10.05.2013r. znak: I-X.7820.1.2.2013 o wygaszeniu decyzji z dnia 22.10.2012r. znak: I-X.7820.1.9.2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi krajowej Nr 19 Kuźnica Białostocka – Białystok – Lublin – Rzeszów od km 467+073,06 do km 467+307 z likwidacją istniejącego oraz budową nowoprojektowanego mostu przez rzekę Czarna w miejscowości Nowa Wieś w km 467+185 wraz z budową i rozbiórką objazdu tymczasowego oraz przebudową urządzeń obcych”, wydaną dla Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. Legionów 20.

            Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 349A, III piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

  • 6 czerwca 2013, godz. 16:59, użytkownik: Danuta Maziarz
Pokaż wszystkie

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×