Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowę dwóch zbiorników retencyjnych wraz z urządzeniami piętrzącymi w postaci mnichów w leśnictwie Sikorówka