Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowę gazociągu kopalnianego w/c DN50 w pasie drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut – Kańczuga – Pruchnik – Żurawica w m.Sietesz.

I N F O R M A C J A

 

           Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późniejszymi zmianami), informuję, że w dniu 4 sierpnia 2015 r., wydana została decyzja znak: I-VIII.7840.1.36.2015 pozwalająca na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa gazociągu kopalnianego w/c DN50 w pasie drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut – Kańczuga – Pruchnik – Żurawica w km 38+093, na działce nr ewid. 94 w miejscowości Sietesz.”, na rzecz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa.

         Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie – Oddziale Architektury i Budownictwa w Przemyślu ul. Wodna 13 pok. 24 (pierwsze piętro), w godzinach pracy urzędu.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×