Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowę gazociągu w m. Zbydniów gm. Zaleszany

I N F O R M A C J A 

            Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oceanach oddziaływania na środowisko ( j.t. Dz.U.2013.1235) informuję o wydaniu decyzji z dnia 28.04.2014 r. Nr 17/2014, znak I-X.7840.2.8.2014 o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu w/c DN100 do SRP Zbydniów” na działkach nr 1922 i 1795 w miejscowości Zbydniów gm. Zaleszany.

            Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15 (III p., pokój nr 360) w godzinach pracy Urzędu.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×