Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 100, MOP=5,5Mpa oraz rozbiórkę istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200 na terenie Bazy Terenowej Jednostki Eksploatacji w Jarosławiu

I N F O R M A C J A

 

               Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późniejszymi zmianami), informuję, że w dniu 20 września 2016 r., wydana została decyzja Nr 30/2016, znak: I-VIII.7840.1.24.2016 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 100, MOP=5,5Mpa oraz rozbiórkę istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200 na terenie Bazy Terenowej Jednostki Eksploatacji w Jarosławiu, na działkach nr ewidencyjny 728/19, 728/16, 728/15 i 728/18, obręb nr 4 Jarosław, na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Bandrowskiego 16a, 33-100 Tarnów.

            Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Delegatura w Przemyślu – Oddział Architektury i Budownictwa, ul. Wodna 13, pok. nr 24 (pierwsze piętro), w godzinach pracy urzędu.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×