Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Hermanowice – Strachocina

I N F O R M A C J A

 

           Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.), informuję o wydaniu decyzji z dnia 29.12.2015r. znak: I-X.7840.1.74.2015 o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Hermanowice – Strachocina wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w skład której wchodzą: linia światłowodowa, ochrona katodowa, węzeł Hermanowice, 5 zespołów zaporowo-upustowych: Aksmanice, Trójca, Kuźmina, Tyrawa Solna, Końskie)”, na działkach w gminie: Przemyśl, Fredropol, Bircza, Miasto i Gmina Ustrzyki Dolne, Tyrawa Wołoska, Sanok i Dydnia.

         Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 349A, III piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×