Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowę gazociągu zdawczego DN80PN63 – odcinek zlokalizowany w pasie drogowym drogi krajowej nr 4 Jędrzychowice – Korczowa

I N F O R M A C J A

 

      Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późniejszymi zmianami), informuję, że w dniu 11 maja 2015 r., wydana została decyzja znak: I-VIII.7840.1.21.2015 pozwalająca na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa gazociągu zdawczego DN80PN63 – odcinek zlokalizowany w pasie drogowym drogi krajowej nr 4 Jędrzychowice – Korczowa w km 632+760, na działce nr ewid. 64, obręb nr 0004 – Gwizdaj (Al. Jana Pawła II w Przeworsku)”, na rzecz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie Oddział w Sanoku ul. Sienkiewicza 12, 38-500 Sanok.

     Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie – Oddziale Architektury i Budownictwa w Przemyślu ul. Wodna 13 pok. 25 (pierwsze piętro), w godzinach pracy urzędu.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×