Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowę hali namiotowej konstrukcji stalowej wraz z wewnętrznym układem komunikacyjnym, dwoma zjazdami na drogę wewnętrzną, instalacją elektryczną wewnętrzną i zewnętrzną instalacją elektryczną od istniejącego złącza przy portierni na terenie lotniska w Mielcu

I N F O R M A C J A

 

            Zgodnie z art. 72 ust 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) informuję o wydaniu decyzji z dnia 26.06.2015 r., Nr 21/2015 znak: I-IX.7840.1.16.2015, udzielającej LOTNISKO MIELEC Sp. z o.o. 39 – 300 Mielec ul. Lotniskowa 30, pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn: „Budowa hali namiotowej konstrukcji stalowej wraz z wewnętrznym układem komunikacyjnym, dwoma zjazdami na drogę wewnętrzną, instalacją elektryczną wewnętrzną i zewnętrzną instalacją elektryczną od istniejącego złącza przy portierni na terenie lotniska w Mielcu”, na działce nr ewid. 23/25 – obręb 3 Przemysłowy, jednostka ewidencyjna Mielec.

         Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw architektury i budownictwa w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4 pok.210 II piętro, w godzinach pracy urzędu.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×