Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowę hali namiotowej nr 2 wraz z budową wewn. układu komunikacji kołowej, budową podziemnego odc. instalacji energetycznej do hali namiotowej udowa hali namiotowej nr 2 wraz z budową wewnętrznego układu komunikacji kołowej, budową podziemnego odcinka instalacji energetycznej do hali namiotowej oraz rozbiórką nieczynnego kabla elektrycznego na terenie lotniska w Mielcu

I N F O R M A C J A

 

            Zgodnie z art. 72 ust 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) informuję o wydaniu decyzji z dnia 05.11.2015 r., Nr 37/2015, znak: I-IX.7840.1.38.2015, udzielającej dla LOTNISKO MIELEC Sp. z o.o. 39 – 300 Mielec ul. Lotniskowa 30, pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn: „Budowa hali namiotowej nr 2 wraz z budową wewnętrznego układu komunikacji kołowej, budową podziemnego odcinka instalacji energetycznej do hali namiotowej oraz rozbiórką nieczynnego kabla elektrycznego na terenie lotniska w Mielcu”, na działce nr ewid. 23/25 – obręb 3 Przemysłowy, jednostka ewidencyjna Mielec.

       Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw architektury i budownictwa w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4 pok.210 II piętro, w godzinach pracy urzędu.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×