Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowę i przebudowę linii kolejowej E30/C-E30, odc. Kraków – Rzeszów, Stacja Sędziszów Małopolski

I N F O R M A C J A

 

            Zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o oceanach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) informuję o wydaniu decyzji z dnia 03.04.2015 r. Nr 18/2015 znak : I-X.7840.2.62.2014 o pozwoleniu  na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn. : „Budowa i przebudowa linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków – Rzeszów, Stacja Sędziszów Małopolski, od km 131.800 do km 132.000 i od km 133.280 do km 133.410 linii nr 91 na terenie kolejowym zamkniętym”, obejmującej budowę : 

 • budynku gospodarczego w km. 131.821,
 • budynku gospodarczego w km 131.821 – sieć wod.-kan,
 • budynku gospodarczego w km 131.821 – kanalizacja deszczowa,
 • budynku gospodarczego w km 131.821 – instalacje sanitarne wewnętrzne,
 • budynku gospodarczego w km 131.821 – instalacje elektryczne,
 • wiaduktu kolejowego w km istn. 133.341 (km proj. 133.319),
 • skrzyżowania dwupoziomowego w km 133.319 – ul. Kolbuszowska – część drogowa,
 • skrzyżowania dwupoziomowego w km. 133.319 – ul. Kolbuszowska – kanalizacja deszczowa,
 • przebudowę schroniska DT w km istn. 131.884 (km. proj. 131.926),

na działce nr ewid. 356/12 obręb Sędziszów Małopolski.

           Z dokumentacją sprawy, w tym postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4241.27.2014.AH-16 z dnia 20.03.2015 r. można zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15 (III p., pokój nr 360) w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

  Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
  Dowiedz się więcej.

  ×